PHONAK AUDÉO™ B

  • Tên sản phẩm: PHONAK AUDÉO™ B
  • Dòng sản phẩm: B90/B70/B50/B30
  • Hiệu suất: 72/136 dB
  • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
  • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
  • Loại pin: Pin sạc

Mô tả:

  • AutoSense OS
  • SoundRecover2
  • Tính năng mở rộng
  • Cải thiện thính giác – Tăng đối xứng
Giá:   17.800.000 – 67.000.000 VNĐ
LIÊN HỆ: 0986267700