HƯỚNG DẪN VIRTO M KẾT NỐI BLUETOOTH VỚI ĐIỆN THOẠI

Nhà mình đã biết cách kết nối bluetooth từ máy trợ thính Phonak Marvel của mình với điện thoại Android chưa?

Hãy để chuyên viên của trung tâm trợ thính New-Life, máy trợ thính Phonak hướng dẫn bạn thực hiện cách dễ dàng nhất nhé.

Virto M-312 kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh iOS hoặc Android hoặc các thiết bị hỗ trợ Bluetooth® khác. Nhờ Virto M-312, họ có thể sử dụng máy trợ thính cho các cuộc gọi điện thoại rảnh tay, TV, âm nhạc, sách điện tử, podcast và nhiều hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.