PHONAK NAÍDA™ B-UP

 • Tên sản phẩm: PHONAK NAÍDA™ B-UP
 • Dòng sản phẩm: B90/B70/B50/B30
 • Hiệu suất : 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sâu
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai
 • Loại pin: Pin 675

Mô tả:

 • Chất liệu bền vững:
 • Đạt chuẩn kháng nước & bụi:  IP68
 • Adaptive Phonak Digital Contrast
 • SoundRecover2
 • Binaural VoiceStream Technology™
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready

GIÁ: 21.100.000 – 72.290.000 

 

LIÊN HỆ: 0986267700